Popis územnej pôsobnosti odštepného závodu Bratislava