/Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Technické stretnutie – prerokovanie ideového návrhu plánovaných opatrení

Dňa 3.5.2022 sa  na pôde podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK  uskutočnilo technické stretnutie s dotknutými subjektami k téme prerokovania ideového návrhu plánovaných opatrení v rámci realizovaného projektu Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj. […]

Veľkosť písma