Popis územnej pôsobnosti odštepného závodu Piešťany