WAMS – Informačý systém správy vodnej cesty

Cieľom projektu bolo vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) slúžiaceho na integráciu s Medzinárodným informačným systémom monitoringu vodnej cesty (WAMOS), ktorý predstavuje jednotný bod pre cezhraničnú výmenu dát o plavebnej dráhe pozdĺž celého toku Dunaja. Národný systém WAMS poskytne údaje o rieke Dunaj na úseku rkm 1880 – rkm 1708 (územie Slovenskej republiky) v rozsahu a forme definovanej IS WAMOS. Integrácia medzi WAMS a WAMOS  bola vykonaná prostredníctvom webových SOAP služieb, ktoré poskytujú požadované údaje o rieke Dunaj v SR.

Webová adresa nadnárodného projektu WAMOS: https://www.wamos.org/ 
 Webová adresa národného projektu WAMS: https://wams.sk/
 Mapový portál SVP, š.p.: https://mpt.svp.sk/svp_vmapportal/

Národný zoznam kritických miest

Názov kritického miesta Od (rkm) Do (rkm) Minimálna aktuálna hĺbka LOS3 (cm) Šírka LOS3 (m) Dĺžka LOS3 (m) Doplňujúce informácie (pozícia) Aktuálna hĺbka LOS1 (cm) Šírka LOS1 (m) Dĺžka LOS1 (m) Situačný plán (PDF) Smerodajný vodočet Dátum a čas merania
Theben 1879,6 1879,2 345 120 400 345 120 400 Devín 2020-09-26, 12:09
Kasmacher 1875,6 1875,2 345 120 400 345 120 400 Devín 2020-09-26, 12:09
Hranica AT-SK 1873,5 1872,7 394 120 800 394 120 800 Devín 2020-09-26, 12:09
Lafranconi 1871,0 1870,7 324 120 300 324 110 300 Bratislava 2020-09-26, 12:09
Zemnik 1864,0 1863,1 344 150 900 344 150 900 Bratislava 2020-09-26, 12:09
Medvedov 1808,1 1807,6 365 120 500 RedBuoy 385 60 500 Medveďov 2020-09-26, 12:09
Cicov 1799,0 1798,7 300 300 Gonyu
Venek 3 1797,4 1796,6 800 RedBuoy 800 Gonyu
Venek 2 1796,3 1795,5 800 LeftBank 800 Gonyu
Venek 1 1795,5 1795,2 300 300 Gonyu
Klizska Nema 2 1793,9 1793,3 600 600 Gonyu
Klizska Nema 1 1792,2 1791,5 700 GreenBuoy 700 Gonyu
Velke Kosihy 2 1789,2 1788,3 900 RedBuoy 900 Gonyu
Velke Kosihy 1 1786,7 1785,9 800 GreenBuoy 800 Gonyu
Komarno 1764,3 1764,0 300 300 Komarom
Patince 2 1757,1 1756,7 400 400 Komarom
Patince 1 1754,3 1754,1 200 200 Komarom
Kravany 1740,2 1739,8 400 400 Komarom
Cenkov 1735,2 1733,3 255 100 1900 RedBuoy 275 60 1900 Štúrovo 2020-09-26, 12:09
Muzla 1732,6 1732,2 285 150 400 325 90 400 Štúrovo 2020-09-26, 12:09
Obid 1726,0 1724,4 305 150 1600 305 130 1600 Štúrovo 2020-09-26, 12:09
Hron sutok 1714,4 1713,9 335 150 500 335 120 500 Štúrovo 2020-09-26, 12:09
Chlaba 1711,5 1710,7 265 150 800 RedBuoy 285 60 800 Štúrovo 2020-09-26, 12:09
sk_horizontal_cef_logo
FAIRway-04

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.