WAMS – Informačý systém správy vodnej cesty

Cieľom projektu bolo vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) slúžiaceho na integráciu s Medzinárodným informačným systémom monitoringu vodnej cesty (WAMOS), ktorý predstavuje jednotný bod pre cezhraničnú výmenu dát o plavebnej dráhe pozdĺž celého toku Dunaja. Národný systém WAMS poskytne údaje o rieke Dunaj na úseku rkm 1880 – rkm 1708 (územie Slovenskej republiky) v rozsahu a forme definovanej IS WAMOS. Integrácia medzi WAMS a WAMOS  bola vykonaná prostredníctvom webových SOAP služieb, ktoré poskytujú požadované údaje o rieke Dunaj v SR.

Webová adresa nadnárodného projektu WAMOS: https://www.wamos.org/ 
 Webová adresa národného projektu WAMS: https://wams.sk/
 Mapový portál SVP, š.p.: https://mpt.svp.sk/svp_vmapportal/

Národný zoznam kritických miest

Názov kritického miesta Od (rkm) Do (rkm) Minimálna aktuálna hĺbka LOS3 (cm) Šírka LOS3 (m) Dĺžka LOS3 (m) Doplňujúce informácie (pozícia) Aktuálna hĺbka LOS1 (cm) Šírka LOS1 (m) Dĺžka LOS1 (m) Situačný plán (PDF) Smerodajný vodočet Dátum a čas merania
Theben 1879,6 1879,2 289 120 400 289 120 400 Devín 2021-01-24, 15:01
Kasmacher 1875,6 1875,2 289 120 400 289 120 400 Devín 2021-01-24, 15:01
Hranica AT-SK 1873,5 1872,7 338 120 800 338 120 800 Devín 2021-01-24, 15:01
Lafranconi 1871,0 1870,7 301 120 300 301 110 300 Bratislava 2021-01-24, 15:01
Zemnik 1864,0 1863,1 321 150 900 321 150 900 Bratislava 2021-01-24, 15:01
Medvedov 1808,1 1807,6 297 120 500 RedBuoy 317 60 500 Medveďov 2021-01-24, 15:01
Cicov 1799,0 1798,7 300 300 Gonyu
Venek 3 1797,4 1796,6 800 RedBuoy 800 Gonyu
Venek 2 1796,3 1795,5 800 LeftBank 800 Gonyu
Venek 1 1795,5 1795,2 300 300 Gonyu
Klizska Nema 2 1793,9 1793,3 600 600 Gonyu
Klizska Nema 1 1792,2 1791,5 700 GreenBuoy 700 Gonyu
Velke Kosihy 2 1789,2 1788,3 900 RedBuoy 900 Gonyu
Velke Kosihy 1 1786,7 1785,9 800 GreenBuoy 800 Gonyu
Komarno 1764,3 1764,0 300 300 Komarom
Patince 2 1757,1 1756,7 400 400 Komarom
Patince 1 1754,3 1754,1 200 200 Komarom
Kravany 1740,2 1739,8 400 400 Komarom
Cenkov 1735,2 1733,3 268 100 1900 RedBuoy 288 60 1900 Štúrovo 2021-01-24, 15:01
Muzla 1732,6 1732,2 298 150 400 338 90 400 Štúrovo 2021-01-24, 15:01
Obid 1726,0 1724,4 318 150 1600 318 130 1600 Štúrovo 2021-01-24, 15:01
Hron sutok 1714,4 1713,9 348 150 500 348 120 500 Štúrovo 2021-01-24, 15:01
Chlaba 1711,5 1710,7 278 150 800 RedBuoy 298 60 800 Štúrovo 2021-01-24, 15:01
sk_horizontal_cef_logo
FAIRway-04

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.