WAMS – Informačý systém správy vodnej cesty

Cieľom projektu bolo vybudovanie Informačného systému správy vodnej cesty (WAMS) slúžiaceho na integráciu s Medzinárodným informačným systémom monitoringu vodnej cesty (WAMOS), ktorý predstavuje jednotný bod pre cezhraničnú výmenu dát o plavebnej dráhe pozdĺž celého toku Dunaja. Národný systém WAMS poskytne údaje o rieke Dunaj na úseku rkm 1880 – rkm 1708 (územie Slovenskej republiky) v rozsahu a forme definovanej IS WAMOS. Integrácia medzi WAMS a WAMOS  bola vykonaná prostredníctvom webových SOAP služieb, ktoré poskytujú požadované údaje o rieke Dunaj v SR.

Webová adresa nadnárodného projektu WAMOS: https://www.wamos.org/ 
 Webová adresa národného projektu WAMS: https://wams.sk/
 Mapový portál SVP, š.p.: https://mpt.svp.sk/svp_vmapportal/

Národný zoznam kritických miest

Názov kritického miesta Od (rkm) Do (rkm) Minimálna aktuálna hĺbka LOS3 (cm) Šírka LOS3 (m) Dĺžka LOS3 (m) Doplňujúce informácie (pozícia) Aktuálna hĺbka LOS1 (cm) Šírka LOS1 (m) Dĺžka LOS1 (m) Situačný plán (PDF) Smerodajný vodočet Dátum a čas merania
Theben 1879,6 1879,2 307 120 400 307 120 400 Devín 2022-06-27, 15:06
Kasmacher 1875,6 1875,2 307 120 400 307 120 400 Devín 2022-06-27, 15:06
Hranica AT-SK 1873,5 1872,7 356 120 800 356 120 800 Devín 2022-06-27, 15:06
Lafranconi 1871,0 1870,7 316 120 300 316 110 300 Bratislava 2022-06-27, 15:06
Zemnik 1864,0 1863,1 336 150 900 336 150 900 Bratislava 2022-06-27, 15:06
Medvedov 1808,1 1807,6 351 120 500 RedBuoy 371 60 500 Medveďov 2022-06-27, 15:06
Cicov 1799,0 1798,7 300 300 Gonyu
Venek 3 1797,4 1796,6 800 RedBuoy 800 Gonyu
Venek 2 1796,3 1795,5 800 LeftBank 800 Gonyu
Venek 1 1795,5 1795,2 300 300 Gonyu
Klizska Nema 2 1793,9 1793,3 600 600 Gonyu
Klizska Nema 1 1792,2 1791,5 700 GreenBuoy 700 Gonyu
Velke Kosihy 2 1789,2 1788,3 900 RedBuoy 900 Gonyu
Velke Kosihy 1 1786,7 1785,9 800 GreenBuoy 800 Gonyu
Komarno 1764,3 1764,0 300 300 Komarom
Patince 2 1757,1 1756,7 400 400 Komarom
Patince 1 1754,3 1754,1 200 200 Komarom
Kravany 1740,2 1739,8 400 400 Komarom
Cenkov 1735,2 1733,3 285 100 1900 RedBuoy 305 60 1900 Štúrovo 2022-06-27, 15:06
Muzla 1732,6 1732,2 315 150 400 355 90 400 Štúrovo 2022-06-27, 15:06
Obid 1726,0 1724,4 335 150 1600 335 130 1600 Štúrovo 2022-06-27, 15:06
Hron sutok 1714,4 1713,9 365 150 500 365 120 500 Štúrovo 2022-06-27, 15:06
Chlaba 1711,5 1710,7 295 150 800 RedBuoy 315 60 800 Štúrovo 2022-06-27, 15:06
sk_horizontal_cef_logo
FAIRway-04

Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.