XXXVI. PRIEHRADNÉ DNI 2018 – 24. – 26. október 2018

https://www.svp.sk/wp-content/uploads/2019/01/Zborník-abstraktov.pdf


icon_pdfZborník príspevkov


icon_pdfZborník abstraktov


icon_pdf1. cirkulár


icon_pdf1. cirkulár – verzia pre tlač


icon_pdf2. cirkulár


icon_pdf3. cirkulár


icon_pdfŠablóna pre spracovanie prezentácie


icon_excursionExkurzia – Trasa 1: VN Lozorno – VN Buková – VN Kunov


icon_excursionExkurzia – Trasa 2: VD Gabčíkovo


icon_excursionExkurzia – Trasa 3: VD Pálenisko – Suché poldre Rača – VD Blatné


icon_excursionMapa a trasy liniek / Map and line routes


icon_calendarRezervácia ubytovania: HOTEL BRATISLAVA

Pre účastníkov konferencie je rezervovaný hotel (podľa kapacity hotela)

icon_moneyInformácie pre sponzorov

icon_money Bankové údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IBAN: SK3102000000002960026557
BIC kód: SUBASKBX

SPONZORI: