/Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075

Osláv s nami Svetový deň migrácie rýb (WFMD)!

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05 pripravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako jeden z projektových partnerov v súčinnosti so zvyšnými troma projektovými partnermi akciu Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia je pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája a bude sa konať dňa 20.05.2022 [...]

Veľkosť písma