/Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075

Mokrade – obnova života

Dňa 19. septembra 2022, v rámci 17. ročníka jesennej výstavy ovocia a zeleniny SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom Návrat na tekvicový dvor, v Krakovanoch, sme sa zúčastnili programu „Mokrade – obnova života“, pripraveného pre deti z Mikroregiónu nad Holeškou, kde SVP predstavil dva nové projekty podporené z Nórskych grantov. […]

Infodeň o rybách Klátovského ramena

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05, sa dňa 20.5.2022, v Relaxparku Dolný Bar, konal Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia bola pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája. […]

Osláv s nami Svetový deň migrácie rýb (WFMD) na Klátovskom ramene!

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05 pripravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako jeden z projektových partnerov v súčinnosti so zvyšnými troma projektovými partnermi akciu Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia je pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája a bude sa konať dňa 20.05.2022 [...]

Webinár „Čo nové v občianskej vede na Slovensku?“

Dňa 13.04.2022 sa uskutočnil webinár s názvom „Čo nové v občianskej vede na Slovensku?“, organizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako súčasť kurzu „Začnime si s občianskou vedou“, ktorý má za úlohu šíriť potrebu a dôležitosť občianskej vedy v prospech vedeckého výskumu a spoločnosti. Na webinári dostali priestor aj nové občiansko-vedecké projekty a jedným z nich bol [...]

Veľkosť písma