Snímka obrazovky 2023-03-23 o 13.42.20

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepný závod
Jána Janečka 36
034 01 Ružomberok

Spojovateľňa:
tel.: 044/432 837 4

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047

DIČ:   2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet
IBAN: SK72 0200 0000 0029 6006 0157
resp. číslo účtu: 2960060157, kód banky: 0200

výdavkový účet
IBAN: SK60 0200 0000 0029 6006 7551

resp. číslo účtu: 2960067551, kód banky: 0200

Podateľna:

Úradne hodiny: PO-ŠT:  7:00 - 15:00 h, PI: 7:00 - 13:00 h
               prestávka: 11:30 - 12:30 h tel.: 044/523 41 11

Elektronická adresa: podatelnapn@svp.sk

Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html, .txt, .rtf. 
Príloha môže obsahovať dokument vo formáte:   
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg. 

Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú. 

Dispečing 
tel.: 033/776 48 09
fax: 033/772 52 72
e-mail: dispecing.pn@svp.sk

RIADITEĽ Povodia horného Váhu

Ing. Štefan Repa
tel.: 044/523 41 24
e-mail: ruzomberok@svp.sk