Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber záujemcu o kúpu štrkopieskovej depónie v lokalite Bratislava – Petržalka

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                      

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov“

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                      

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa vodnej nádrže Petrova Ves

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa vodnej nádrže Studená voda I. a Studená voda II.

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa poľovného revíru „Hrádok“

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže