budova odštepeného závodu Košice

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hornádu, odštepný závod
Ďumbierska č. 14
041 59 Košice

Spojovateľňa:
tel.: 055 / 600 81 11

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047

DIČ:   2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK6802000000002960098059
resp. číslo účtu: 2960098059, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK2502000000002960098251
resp. číslo účtu: 2960098251, kód banky: 0200

Dispečing, nahlasovanie povodní:
tel.: 055 / 633 81 72
mobil: 0903 738 232
e-mail: oz.kedispecing@svp.sk

Podateľňa:

Úradné hodiny: PO – ŠT: 8:00 – 14:00 h
PI: 8:00 – 13.00 h
prestávka: 11:30 – 12:00 h
tel.: 055 / 600 81 60

Elektronická adresa: podatelna.KE@svp.sk
Prijímame elektronické zásielky vo formáte: 
.html,  .txt, .rtf.
Príloha  môže obsahovať dokument vo formáte:  
.doc/docx, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg.
Ak je elektronická zásielka doručená v inom formáte, považuje sa za nedoručenú.

 

 

RIADITEĽ Povodia Hornádu

Ing. Roman Ivančo, PhD., 
tel.: 055 / 600 81 41
e-mail: riaditel.ozke@svp.sk