budova odštepeného závodu Košice

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Košice
Ďumbierska č. 14
041 59 Košice

Fakturačné údaje:
IČO:   36022047
DIČ:   2020066213
IČ DPH:   SK2020066213

Bankové spojenie:
príjmový účet:
IBAN: SK6802000000002960098059
resp. číslo účtu: 2960098059, kód banky: 0200

výdavkový účet:
IBAN: SK2502000000002960098251
resp. číslo účtu: 2960098251, kód banky: 0200

Dispečing, nahlasovanie povodní:
tel.: 055 / 633 81 72
mobil: 0903 738 232
e-mail: oz.kedispecing@svp.sk

Spojovateľňa:
tel.: 055 / 600 81 11

Podateľňa:
tel.: 055 / 600 81 60

RIADITEĽ ODŠTEPNÉHO ZÁVODU

Ing. Roman Ivančo PhD.
tel.: 055 / 600 81 41
e-mail: riaditel.ozke@svp.sk

 

EKONOMICKÝ NÁMESTNÍK

Ing. Helena Ondrejčová
tel.: 055 / 600 81 44
e-mail: helena.ondrejcova@svp.sk

 

TECHNICKO PREVÁDZKOVÝ NÁMESTNÍK

Ing. Stanislav Dobrotka
tel.: 055 / 600 81 43
e-mail: stanislav.dobrotka@svp.sk