Popis územnej pôsobnosti Povodia Bodrogu, odštepného závodu

Maps_02_TB3