S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 24.1.2021 vo veku 64 nás navždy opustil náš drahý kolega, priateľ Ing. Stanislav Fialík
Source: SVPPublished on 2021-01-26