Úplná uzávierka komunikácií v súvislosti s realizáciou Protipovodňových opatrení v BB
Source: SVPPublished on 2020-07-22