Vizualizácie protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice
Source: SVPPublished on 2018-09-20