5. ročník Dňa otvorených dverí na Vodnej stavbe Ružín pri Košiciach.