/Marián Bocák

About Marián Bocák

This author has not yet filled in any details.
So far Marián Bocák has created 10 blog entries.

Spolupráca pri čistení vodných tokov a vodných stavieb

V nadväznosti  na spoločný projekt LIDL Slovensko a SVP s názvom NENECHAJME TO PLÁVAŤ, ktorého cieľom je znížiť spotrebu mikroténových vreciek na predajniach a zároveň finančná podpora pre SVP za likvidáciu odpadu v okolí vodných stavieb a vodných tokov na Slovensku v týchto dňoch začína zber odpadu, do ktorého za môžete zapojiť aj vy, či ste jednotlivec alebo organizácia. SVP budú [...]

Záchranný výlov rýb na VS Ružiná z dôvodu rekonštrukčných prác

Ako už bolo aj v minulosti medializované, na VS Ružiná, ktorá je v správe SVP prebieha realizácia  stavby „VN Ružiná – oprava objektov“ (viac info k oprave: https://www.svp.sk/wp-content/uploads/2013/04/2020_05_15_Genéza_vývoja_potreby_opráv_VS_Ružiná.pdf ). Pre opravu je nevyhnutné  jej celkové vypustenie , ktoré sa vykonáva v súlade s manipulačným poriadkom vodnej stavby a na základe podmienok dohodnutých na pracovných stretnutiach. V súvislosti s vypustením [...]

Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

PROGRAM Online stretnutie Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube  26. november 2020 10:00      Privítanie ·         Zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby Slovenskej republiky ·         Zástupcovia SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. (SVP, š. p.)   10:20      Status quo projektu FAIRway Danube ·         Andreas Bäck (koordinátor projektu FAIRway Danube, viadonau )   Introduction FAIRway Danube_viadonau ·         Diskusia   10:40      Predstavenie aktivít SR [...]

Prax študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Včera (23.11.2020)  k nám do SVP v Banskej Štiavnici,  na odbor vodohospodárskeho rozvoja  prišli v rámci stáže študenti Klaudia a Maroš z Fakulty záhradníctva a  krajinného inžinierstva Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Sprevádzali ich pán profesor Jurík a pán profesor Halaj, aby spolu s generálnym riaditeľom SVP pánom Hokom  nadviazali na spoluprácu medzi SPU a SVP [...]

Zákaz plavby, splavovania a kúpania na vodnom toku Hornád

V súvislosti s úplnou uzávierkou mosta  M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica na ceste III/3454 medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie je v zmysle nariadenia Okresného úradu Košice – Okolie vydaný počas mimoriadnej situácie zákaz plavby, splavovania a kúpania sa na vodnom toku Hornád v predmetnom úseku (v rkm 58,150 – 58,750).

Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

Projekt: FAIRway Danube Program: Connecting Europe Facility Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021 Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018) Rozpočet projektu: 2 983 835 €   V súvislosti so Zmluvou o implementácií projektu FAIRway Danube spolufinancovaného z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p), organizuje raz ročne Národné užívateľské fórum (NUF). V minulom roku sa fórum uskutočnilo dňa [...]

SVP, š.p. v rámci projektu FAIRway Danube nadobudol dve nové plavidlá

Projekt: FAIRway Danube Program: Connecting Europe Facility Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021 Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018) Rozpočet projektu: 2 983 835 €   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním [...]

3. míting v rámci projektu DAREFFORT v Bratislave

Projekt: DAREFFORT – Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí rieky Dunaj Program: Dunajský nadnárodný program Obdobie realizácie projektu: 01/06/2018 – 31/05/2021 Pozícia SVP, š. p., v projekte: projektový partner Rozpočet projektu: 56 610,50 €   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom (SVP, š. p.), zorganizoval v rámci projektu DAREFFORT „3. periodický míting“, ktorý [...]

Medzinárodný projekt FramWat

FramWat V rámci finančného mechanizmu INTERREG Central Europe je SVP zapojený do riešenia projektu FramWat (Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures, Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení). Projekt začal 1. júla 2017 a celý projektový tím sa po prvýkrát stretol na kick-off mítingu v dňoch 11.-12. septembra [...]

Veľkosť písma