SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP), chce tento rok priblížiť širokej verejnosti aj prostredníctvom otvorenia brán vybraných vodných stavieb na Slovensku potrebu ochrany tejto životodarnej tekutiny, ale aj ochranu pred jej silou v prípade povodní.

 

SVP organizuje Deň Otvorených Dverí na Vodných stavbách Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec, Môťová, v termíne 23. – 24.3.2018 (piatok, sobota) v časoch 9.00, 11.00, 13.00 (platí v piatok) a 10.00, 12.00 (v sobotu) pre širokú verejnosť, ale aj organizované skupiny (v prípade takýchto skupín, prosím, termín prehliadky nahlásiť na hovorca@svp.sk).