Slávnostná konferencia k 20. výročiu založenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku spojená s oceňovaním zamestnancov a partnerov podniku.