Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi SVP, štátny podik a SRZ Rada Žilina
Source: SVPPublished on 2021-02-18