Naši pracovníci vyčistili časť brehu Liptovskej Mary
Source: SVPPublished on 2021-10-21