377 Views

Pracovníci Liptovskej Mary a správy povodia Ružomberok, vyčistili časť brehu Liptovskej Mary. Príroda si opäť kus vydýchne. 🗑♻️