NFP310020M648 – Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne
Source: SVPPublished on 2018-11-23