Rezortné organizácie SVP a ŠOP SR chcú užšie spolupracovať
Source: SVPPublished on 2020-11-05