Stretnutie so zástupcami Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave.
Source: SVPPublished on 2020-11-25