SVP, š.p. v rámci projektu FAIRway Danube nadobudol dve nové plavidlá
Source: SVPPublished on 2020-05-26