452 Views

Projekt: FAIRway Danube

Program: Connecting Europe Facility

Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021

Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018)

Rozpočet projektu: 2 983 835 €

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním na  kritické úseky slovenskej časti Dunajskej vodnej cesty za účelom optimalizácie plavebnej dráhy v zmysle Národných akčných plánov (NAP).

Meracie plavidlo MS Boat C 800

Plavidlo bolo dodané 31.08.2018. Dodatočne (24.09.2018) bolo namontované zariadenie multi-beam, ktorým sa realizuje prieskum a identifikácia kritických častí dna. Dňa 21.06.2019 meracie plavidlo zahájilo vykonávanie pilotnej prevádzky.

Vytyčovacie plavidlo Katka

Plavidlo bolo dodané dňa 30.03.2019 a do prevádzky bolo spustené dňa 15.08.2019. Cieľom pilotnej prevádzky, ktorá sa vykonáva plavidlom KATKA je vytyčovanie plavebnej dráhy v už spomínaných kritických úsekoch rieky.

Všetky relevantné informácie k projektu FAIRway Danube sú prístupné na webovej stránke: http://www.fairwaydanube.eu/

1

Meracie plavidlo MS Boat C 800

2

Vytyčovacie plavidlo KATKA