Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v piatok 29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve, Ing. Štefan Borušovič
Source: SVPPublished on 2021-02-03