511 Views

Žiaľ, s ľútosťou oznamujeme, že v  piatok  29.1.2021 nás vo veku 77 rokov opustil ďalší z významných odborníkov vo vodnom hospodárstve,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ing. Štefan  Borušovič

Oddaný a zanietený odborník, ktorý vyštudoval  odbor ekonomického poľnohospodárstva v roku 1969 na vtedajšej Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Tesne pred výkonom vojenskej služby sa zamestnal vo Výskumnom ústave národohospodárstva v Bratislave, kde sa vrátil aj po vojenčine.  Od roku 1974 svoje skúsenosti zhodnotil aj na  Ministerstve lesného a vodného hospodárstva v Bratislave.

Na Povodí Dunaja, štátny podnik, ktorého bol súčasťou od roku 1981 zastával pozíciu ekonomického námestníka a neskôr aj riaditeľa odštepného závodu.

Zmenou štruktúr, o ktorú sa spolu s ďalšími významami vodohospodármi  zaslúžil, vybudoval novú inštitúciu celoslovenského charakteru,  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, kde  zastával významné pozície na Podnikovom riaditeľstve od roku 1997. Ako ekonomický riaditeľ a I. štatutárny zástupca generálneho riaditeľa, kde zabezpečoval neľahkú finančnú koordináciu medzi dovtedajšími podnikmi povodí, ale aj ďalšie nie menej dôležité úlohy pre chod podniku.  Okrem iného sa obsahovo podieľaj na príprave zákona o vodách a jeho vykonávacích predpisov, vytvárajúcich základ na ekonomickú stabilizáciu vodného hospodárstva.

V roku 2006,  najprv ako poverený výkonom funkcie generálneho  riaditeľa podniku a neskôr v roku 2010 opätovne už  ako  generálny riaditeľ riadil celý vodohospodársky kolos. Z tejto pozície ukončil svoj pracovný pomer, no naďalej viedol Slovenskú vodohospodársku spoločnosť.

S manželom, otcom, kolegom a kamarátom odišla do pomyselného vodohospodárskeho neba ďalšia osobnosť, ktorá bránila záujmy vodohospodárov na Slovensku.

Posledná rozlúčka s Ing. Štefanom Borušovičom  bude v utorok  9.2.2021 v súlade so súčasnými opatreniami v kruhu najbližších na cintoríne v Devíne. Zádušná omša a spomienkové stretnutie priateľov, kolegov a rodiny bude 19.júna o 14.00 v Kostole Ducha Svätého v  Devínskej Novej Vsi.

 

Česť jeho pamiatke!