10323 Views

Poplatkové oznámenie pre predpokladané vypúšťanie odpadových vôd na nasledujúci kalendárny rok sa podáva do 31. októbra bežného roka
(§11 Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov).
Poplatkové priznanie za skutočné vypúšťanie odpadových vôd za predchádzajúci rok sa podáva v termíne do 31. januára nasledujúceho roka
(§12 Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov).