10362 Views

Brehový porast zabezpečuje ochranu svahov pred účinkami vôd a je súčasťou koryta toku. Pobrežný porast je porast rastúci na pobrežnom pozemku mimo koryta toku.