11085 Views

SVP, š. p. prevádzkuje akreditované skúšobné laboratória v Banskej Bystrici, Bratislave, Piešťanoch, Žiline a Košiciach. Laboratória sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) a sú spôsobilé vykonávať odber a analýzu pitných, povrchových a odpadových vôd. Rozsahy vykonávaných analýz (skúšok) a kontaktné informácie sú zverejnené na www.svp.sk v položke“ Ponuka služieb“ ako aj na stránke SNAS www.snas.sk. Zákazník sa môže obrátiť na ktorékoľvek laboratórium, ktoré mu poskytne bližšie informácie.