10335 Views

Pri výstavbe domovej ČOV, kanalizácie a výpustného objektu je potrebné k zaujatiu stanoviska správcu toku predložiť projektovú dokumentáciu uvedených objektov.