7235 Views

Každému odberateľovi podzemných vôd odporúčame, aby sa informoval na príslušných Okresných úradoch, odboroch starostlivosti o životné prostredie, v ktorých kompetencii je vydávanie týchto povolení. Súčasne odberateľovi odporúčame v archívoch vyhľadať Záverečné správy z hydrogeologického prieskumu, ktorý sa zrejme v minulosti vykonal.