10383 Views

Pri výstavbe rodinného domu na pobrežnom pozemku je potrebné predložiť správcovi toku k zaujatiu stanoviska projektovú dokumentáciu stavby.