11028 Views

Odstraňovanie vývratov a zátarás z koryta toku vykonáva správca toku v zmysle § 48 vodného zákona.