9256 Views

Výrub na pobrežných pozemkoch môže vykonávať majiteľ pozemku na základe súhlasu správcu vodného toku a povolenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 23 vodného zákona a súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny. V nevyhnutných prípadoch aj správca toku na základe súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny, pričom drevná hmota je majetkom majiteľa pozemku.