10326 Views

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sú vypracované v súlade s § 6 a § 7 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pre geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko, alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Tieto geografické oblasti boli určené predbežným hodnotením povodňového rizika, ktoré sa aktualizuje každých šesť rokov.
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika boli vypracované v rámci projektu: „Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska“, zverejnené sú na stránke https://mpompr.svp.sk/