10435 Views

V zmysle Ústavy Slovenskej republiky, čl. 4 sú: nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky vo vlastníctve Slovenskej republiky.