Mapový portál

Dňa 10.5.2019 bola nasadená pre verejnosť nová aplikácia "Webový mapový portál" SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, ktorou chceme v čo najprístupnejšej forme poskytovať verejnosti priestorové informácie. Informácie (priestorové objekty) budú v portáli pribúdať v závislosti na dostupnosti a úrovni spracovania.