49 Views

Žiaci kreslia zástavy migrujúcich a nemigrujúcich rýb Klátovského ramena