/Monika Supeková

About Monika Supeková

This author has not yet filled in any details.
So far Monika Supeková has created 35 blog entries.

Projekt obnovy mokradí na výstave AQUA 2022

S našim projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj – ACC04P06 sme sa v dňoch 14.-15. júna 2022 zúčastnili 23. ročníka výstavy vodného hospodárstva AQUA –  medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstava sa konala v Trenčíne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. V rámci výstavy sme predstavili technické riešenia [...]

Slávnostné zahájenie projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

Bratislava, 09.06.2022 Mokrade v chránenej lokalite Dunajských luhov čaká veľká obnova. Prinesie ju projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“. Participuje na ňom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), ako hlavný partner projektu, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP), ako partner projektu a Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma. Vodohospodári na obnovu mokradí [...]

Infodeň o rybách Klátovského ramena

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05, sa dňa 20.5.2022, v Relaxparku Dolný Bar, konal Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia bola pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája. […]

Osláv s nami Svetový deň migrácie rýb (WFMD) na Klátovskom ramene!

V rámci projektu Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075, číslo projektu: ACC04P05 pripravuje SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ako jeden z projektových partnerov v súčinnosti so zvyšnými troma projektovými partnermi akciu Infodeň o rybách Klátovského ramena. Akcia je pripravená pri príležitosti Svetového dňa migrácie rýb 2022, ktorý každoročne prislúcha na 21. mája a bude sa konať dňa 20.05.2022 [...]

Technické stretnutie – prerokovanie ideového návrhu plánovaných opatrení

Dňa 3.5.2022 sa  na pôde podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK uskutočnilo technické stretnutie s dotknutými subjektami k téme prerokovania ideového návrhu plánovaných opatrení v rámci realizovaného projektu Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj. […]

Nenechali sme to plávať

Na Svetový deň vody 22.3.2022 sme spolu s Vami vyslobodili niektoré úseky riek a nádrží od naplaveného odpadu. 1 myšlienka 13 lokalít na Slovensku 700 skvelých ľudí 3000 vriec vyzbieraného odpadu ... aj taký bol deň vody. Sme radi, že ste to spolu s nami nenechali plávať. Ďakujeme. Video:  https://www.facebook.com/watch/?v=983204125898309  

Webinár „Čo nové v občianskej vede na Slovensku?“

Dňa 13.04.2022 sa uskutočnil webinár s názvom „Čo nové v občianskej vede na Slovensku?“, organizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako súčasť kurzu „Začnime si s občianskou vedou“, ktorý má za úlohu šíriť potrebu a dôležitosť občianskej vedy v prospech vedeckého výskumu a spoločnosti. Na webinári dostali priestor aj nové občiansko-vedecké projekty a jedným z nich bol [...]

Pridaj sa medzi nás, vodohospodárov

Končíš základnú školu a rozmýšľaš, čo ďalej? Máš rád vodu, banskoštiavnické tajchy a chceš sa o nich a ďalších vodných nádržiach dozvedieť viac? Chceš v budúcnosti pracovať na zaujímavých projektoch týkajúcich sa vody? Rád by si sám prispel k ochrane životného prostredia napríklad aj monitorovaním stavu rybieho spoločenstva spolu s nami v novučičkom rybovode vodnej stavby Veľké Kozmálovce na Hrone? Alebo chceš [...]

Veľkosť písma