/Monika Supeková

About Monika Supeková

This author has not yet filled in any details.
So far Monika Supeková has created 50 blog entries.

2. Informačný seminár projektu ACC04P05

Dňa 12. apríla 2024 sa uskutoční 2. Informačný seminár projektu ACC04P05 “Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075”, ktorý sa bude konať fyzicky v čase od 09:30 vo veľkej zasadacej miestnosti na 5. poschodí Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 v Bratislave. […]

Rakúske a slovenské deti sa stretli na akcii „Deti pri rieke – Kinder am Fluss“

Dňa 23.6.2023 viadonau v spolupráci so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom zorganizovali bilinguálne podujatie pre deti zo základných škôl „Deti pri rieke – Kinder am Fluss“ v rámci rakúsko-slovenského projektu INTERREG Kli-Ma „Optimalizácia vodných stavov na Morave pri zvláštnom zohľadnení klimatických zmien“. […]

Obnova pokračuje

V rámci nášho projektu sme zorganizovali orezávanie hlavových vŕb. Vŕby sa orezávajú tradične každú jar ale už sa na to zabudlo – vŕby z hlavových prerástli na vysoké stromy. V rámci projektu sme sa snažili napraviť túto situáciu a pod dozorom Štátnej ochrany prírody, CHKO Dunajské luhy sme sa pokúsili v tejto starej tradícii pokračovať. Podarilo [...]

Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04PO6

Pozývame vás na  Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04P06 „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“, ktorý realizujeme spoločne s VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNYM PODNIKOM. […]

Projekt na Enviro/energo exkurzii SPŠE Hálova 16, Bratislava

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 Enviro/energo exkurzie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava. Po elektro-technickej časti  exkurzie sme žiakom III.E a II.A triedy predstavili v priestoroch Tejke Majera v Gabčíkove náš projekt obnovy mokradí. Výchovno-vzdelávacím programom prítomní získali informácie o projekte a oboznámili sa [...]

Mokrade – obnova života

Dňa 19. septembra 2022, v rámci 17. ročníka jesennej výstavy ovocia a zeleniny SLÁVNOSTI JESENE s podtitulom Návrat na tekvicový dvor, v Krakovanoch, sme sa zúčastnili programu „Mokrade – obnova života“, pripraveného pre deti z Mikroregiónu nad Holeškou, kde SVP predstavil dva nové projekty podporené z Nórskych grantov. […]

Veľkosť písma