20 Views

Posúdenie účinnosti vybraných typov protipovodňových opatrení zelenej a šedej infraštruktúry prezentuje Ing. Marek Ando, PhD. z VÚVH.