69 Views

O pracovnom balíku T2 zameranom na hodnotenie efektívnosti vodozádržných opatrení informuje RNDr. Tomáš Orfánus, PhD, z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied.