Hron – naša rieka

Základná organizácia Odborového zväzu DLV, pobočka SVHS spolu s vedením SVP, š.p. OZ Banská Bystrica zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch rieky Hron v úseku od lávky pre peších v Majeri po zimný štadión v Banskej Bystrici. Každý mohol tvoriť vlastnú [...]