Žiadosť vo veci zabezpečenia prístupu k vodnej ploche