/Jozef Krnáč

About Jozef Krnáč

This author has not yet filled in any details.
So far Jozef Krnáč has created 4 blog entries.

Organizačné usporiadanie SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku

V rámci reorganizácie SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku nastala zmena územného členenia podniku. V súčasnej dobe je správa  územia zabezpečovaná prostredníctvom šiestich odštepných závodov: Povodie Dunaja, Povodie dolného Váhu, Povodie horného Váhu, Povodie Hrona,  Povodie Hornádu a Povodie Bodrogu, zriadených na báze prirodzených povodí.  

Povodie Dunaja, odštepný závod: prenájom nehnuteľný majetok – stavby

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod ponúka na prenájom nehnuteľný majetok – stavby: vodná nádrž Studená voda I (Tomky I) a vodná nádrž Studená voda II (Tomky II), nachádzajúce sa v katastrálnom území Borský Svätý Jur a vodná nádrž Petrova Ves, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Petrova Ves. Predmetom prenájmu budú vodné nádrže ako celok, bez hrádzí [...]

Stavy a prietoky SVP, š. p.

Údaje vodohospodárskeho dispečingu SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku je možné zobraziť cez aplikáciu "Mapový portál" výberom tématickej mapy "MERACIE STANICE" (viď. obrázky nápoveda).

Mapový portál

Dňa 10.5.2019 bola nasadená pre verejnosť nová aplikácia "Webový mapový portál" SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, ktorou chceme v čo najprístupnejšej forme poskytovať verejnosti priestorové informácie. Informácie (priestorové objekty) budú v portáli pribúdať v závislosti na dostupnosti a úrovni spracovania.

Veľkosť písma