Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa poľovného revíru „Hrádok“
Source: SVPPublished on 2022-06-15