5839 Views

Pri výstavbe lávky alebo mosta cez koryto toku je potrebné k vyjadreniu predložiť projektovú dokumentáciu lávky alebo mosta.