2 Views

báger upravuje svahy protipovodňovej ochrany