/Články

Mapový portál

Dňa 10.5.2019 bola nasadená pre verejnosť nová aplikácia "Webový mapový portál" SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, ktorou chceme v čo najprístupnejšej forme poskytovať verejnosti priestorové informácie. Informácie (priestorové objekty) budú v portáli pribúdať v závislosti na dostupnosti a úrovni spracovania.    

Deň otvorených dverí na vodných stavbách 2019

ĎAKUJEME všetkým návštevníkom, ktorí sa zúčastnili dní otvorených dverí pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorí prišli, videli, položili množstvo otázok, darovali nám úsmevy, udivené a prekvapené výrazy z majestátnosti vodných stavieb a hlavne nachodili tisíce schodov. Veríme, že aj týmto spôsobom sme priblížili význam vodných stavieb, ale aj vody ako takej. Tešia nás vaše pozitívne ohlasy [...]

Tretie stretnutie k projektu FramWat, Ľubľana

V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Ľubľane konalo tretie stretnutie k projektu FramWat. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektoví partneri a aj asociovaní partneri z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Nakoľko je projekt v polovici implementácie, bolo toto stretnutie obzvlášť dôležité. Zúčastnení predstavili svoje doterajšie výsledky, vymenili si skúsenosti, podali správu o pokroku [...]

Oprava hrádze v Petržalke

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) Odštepný závod Bratislava bude v mesiacoch júl a august opravovať asfaltový povrch na petržalských hrádzach. Vyžiada si to obmedzenia.   SVP bude v priebehu mesiacov júl a august realizovať opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke. V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce – vytyčovanie inžinierskych sietí a vodorovné značenie obchádzkových trás. [...]

Odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová

Vedenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a pobočka SVHS spoločne zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová dňa 8.6.2018. Za účasti 45 zamestnancov bolo vyzbieraných 20 vriec odpadu. V predchádzajúcich rokoch bolo v Banskej Bystrici na toku Hron v úseku Majer – centrum vyzbieraných: [...]

60 rokov od uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky

Dňa 4.5.2018 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky. Konferencia prebehla v užšom kruhu vodohospodárov, energetikov a významných hostí. Vodná stavba Nosice bola vybudovaná v rokoch 1949 - 1958. Hlavným účelom stavby je výroba elektrickej energie, prevažne špičkovej a denné a týždenné vyrovnanie prietokov na Váhu s cieľom [...]

Veľkosť písma
Kontrast