/Články

Deň otvorených dverí na vodných stavbách 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme si pre organizované skupiny, ako i pre širokú verejnosť pripravili dni otvorených dverí na vodných stavbách Kráľová, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Ružín a Domaša v dňoch 22. a 23.3.2019 od 9:00 do 15:00 hod. Piatok 22.3.2019 - vstup výhradne určený pre organizované skupiny a študentov Sobota 23.3.2019 - vstup pre širokú verejnosť [...]

Tretie stretnutie k projektu FramWat, Ľubľana

V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Ľubľane konalo tretie stretnutie k projektu FramWat. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektoví partneri a aj asociovaní partneri z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Nakoľko je projekt v polovici implementácie, bolo toto stretnutie obzvlášť dôležité. Zúčastnení predstavili svoje doterajšie výsledky, vymenili si skúsenosti, podali správu o pokroku [...]

Oprava hrádze v Petržalke

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) Odštepný závod Bratislava bude v mesiacoch júl a august opravovať asfaltový povrch na petržalských hrádzach. Vyžiada si to obmedzenia.   SVP bude v priebehu mesiacov júl a august realizovať opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke. V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce – vytyčovanie inžinierskych sietí a vodorovné značenie obchádzkových trás. [...]

Odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová

Vedenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica a pobočka SVHS spoločne zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa zeme i Dňa životného prostredia dobrovoľnú aktivitu - odstraňovanie nečistôt a odpadu na brehoch VS Môťová dňa 8.6.2018. Za účasti 45 zamestnancov bolo vyzbieraných 20 vriec odpadu. V predchádzajúcich rokoch bolo v Banskej Bystrici na toku Hron v úseku Majer – centrum vyzbieraných: [...]

60 rokov od uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky

Dňa 4.5.2018 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodnej stavby Nosice do prevádzky. Konferencia prebehla v užšom kruhu vodohospodárov, energetikov a významných hostí. Vodná stavba Nosice bola vybudovaná v rokoch 1949 - 1958. Hlavným účelom stavby je výroba elektrickej energie, prevažne špičkovej a denné a týždenné vyrovnanie prietokov na Váhu s cieľom [...]

Veľkosť písma
Kontrast