/Články

Zákaz plavby, splavovania a kúpania na vodnom toku Hornád

V súvislosti s úplnou uzávierkou mosta  M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica na ceste III/3454 medzi obcami Kysak a Veľká Lodina v okrese Košice-okolie je v zmysle nariadenia Okresného úradu Košice – Okolie vydaný počas mimoriadnej situácie zákaz plavby, splavovania a kúpania sa na vodnom toku Hornád v predmetnom úseku (v rkm 58,150 – 58,750).

Novým generálnym riaditeľom SVP, š. p., sa stal Ing. Róbert Hok

Novým generálnym riaditeľom SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku (SVP) sa stal Róbert Hok. Ministerstvo životného prostredia o tom informuje na svojej webovej stránke. Vo výberovom konaní získal 129 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Jozef Krška, na treťom Juraj Jurica. Ministerstvo zároveň vypísalo nové výberové konanie na post riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR. Minister životného prostredia Ján [...]

Národné užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

Projekt: FAIRway Danube Program: Connecting Europe Facility Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021 Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018) Rozpočet projektu: 2 983 835 €   V súvislosti so Zmluvou o implementácií projektu FAIRway Danube spolufinancovaného z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP, š. p), organizuje raz ročne Národné užívateľské fórum (NUF). V minulom roku sa fórum uskutočnilo dňa [...]

SVP, š.p. v rámci projektu FAIRway Danube nadobudol dve nové plavidlá

Projekt: FAIRway Danube Program: Connecting Europe Facility Trvanie: 1.7.2015 – 31.12.2021 Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018) Rozpočet projektu: 2 983 835 €   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním [...]

3. míting v rámci projektu DAREFFORT v Bratislave

Projekt: DAREFFORT – Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí rieky Dunaj Program: Dunajský nadnárodný program Obdobie realizácie projektu: 01/06/2018 – 31/05/2021 Pozícia SVP, š. p., v projekte: projektový partner Rozpočet projektu: 56 610,50 €   Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom (SVP, š. p.), zorganizoval v rámci projektu DAREFFORT „3. periodický míting“, ktorý [...]

Výzva

Výzva k ohľaduplnosti Vyzývame občanov, aby nezneužívali situáciu pri vyhybaní sa kontrole príslušníkmi MVSR jazdou po vodohospodárskych stavbách a obslužných komunikáciách. Pri prichytení páchateľa budú privolaní príslušníci PZ. Ďalej Vás žiadame, ak idete do prírody, alebo blízkosti vodných tokov opekať, grilovať či športovať, odpad si vezmite so sebou domov !!! Buďte zodpovední k sebe, ale i [...]

Oprava VS RUŽINÁ

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁDRSKY PODNIK, štátny podnik, ako správca vodnej stavby RUŽINÁ dňa 7. apríla 2020 označil informačnými tabuľkami (Zákaz vstupu) okolie vodnej stavby a uzatvoril stavenisko za účelom plánovanej a avizovanej opravy objektov.   Dovoľujeme si týmto požiadať návštevníkov lokality a samotnej VS Ružiná o dodržiavanie zákazu vstupu na stavenisko a do areálu Doškoľovacieho a rekreačného strediska [...]

Výzva na odstránenie „objektov“ v okolí Vodnej nádrže Liptovská Mara

                Na základe výsledku štátneho stavebného dohľadu Spoločného obecného úradu k nelegálnosti stavieb v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara, ktorý sa uskutočnil dňa 03.09.2019, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, ako správca vodnej stavby Liptovská Mara v y z ý v a majiteľov „objektov“ (stavby, objekty a zariadenia bez pevného základu, motorové vozidlá alebo [...]

Veľkosť písma
Kontrast