/Články

Nenechali sme to plávať

Na Svetový deň vody 22.3.2022 sme spolu s Vami vyslobodili niektoré úseky riek a nádrží od naplaveného odpadu. 1 myšlienka 13 lokalít na Slovensku 700 skvelých ľudí 3000 vriec vyzbieraného odpadu ... aj taký bol deň vody. Sme radi, že ste to spolu s nami nenechali plávať. Ďakujeme. Video:  https://www.facebook.com/watch/?v=983204125898309  

Pridaj sa medzi nás, vodohospodárov

Končíš základnú školu a rozmýšľaš, čo ďalej? Máš rád vodu, banskoštiavnické tajchy a chceš sa o nich a ďalších vodných nádržiach dozvedieť viac? Chceš v budúcnosti pracovať na zaujímavých projektoch týkajúcich sa vody? Rád by si sám prispel k ochrane životného prostredia napríklad aj monitorovaním stavu rybieho spoločenstva spolu s nami v novučičkom rybovode vodnej stavby Veľké Kozmálovce na Hrone? Alebo chceš [...]

Nenechajme to plávať na Svetový deň vody

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, podporou spoločnosti LIDL Slovensko a za aktívnej účasti zamestnancov podniku, dobrovoľníkov z občianskeho združenia Save NATURE by ČIVAS, Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Clean.Piešťany a veríme, že aj Vás organizuje oslavy Svetového dňa vody vyslobodením riek a nádrží od naplaveného odpadu.

Aktívna účasť SVP na konferencii o pitnej vode

Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na Zemi. Zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou verejnými vodovodmi patrí k najdôležitejším a zároveň technicky najzložitejším spôsobom využívania vodárenských zdrojov. Konferencia Nové trendy v úprave vody a v systémoch zásobovania pitnou vodou – 8. pokračovanie nadväzuje na už zrealizovaných sedem [...]

Ukončenie projektu FAIRway Danube

1. celodunajský investičný program financovaný CEF Ttransportom, bol úspešne ukončený v roku 2021! SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, nadobudol v rámci implementácie projektu FAIRway Danube financovaného programom, Nástroj na prepájanie Európy“ (CEF) dve nové plavidlá. V implementačnej zmluve k projektu sa podnik zaviazal vykonávať pilotnú prevádzku oboch plavidiel so zameraním na kritické úseky slovenskej časti Dunajskej [...]

Vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina

Z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude povolený vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina   od  23.10.2021  do 04.11.2021   V uvedených dňoch je povolené vstupovanie  do OP II. stupňa VN Starina bez vydaného preukazu a to za týchto podmienok:   Vjazd motorových vozidiel je možný iba cez vrátnicu pri [...]

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“

Výzva na odstránenie „objektov v okolí vodnej stavby Oravská priehrada“            Na základe rokovania na Mestskom úrade v Námestove vo veci „Výnimky vstupu – vjazdu do ochranného pásma vodnej stavby Oravská priehrada“, ktoré sa uskutočnilo 21.01.2020 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok ako správca vodnej stavby Oravská priehrada v y z ý v a [...]

„malé vrece pre človeka – veľké pre prírodu“

Je všeobecne známe, že pre spokojnosť v práci je základným predpokladom mať na pracovisku poriadok.  V prípade „Dňa čistejších riek v povodí Váhu a Nitry, do ktorého sa aktívne zapojilo 313 zamestnancov Odštepného závodu Piešťany, nešlo o upratovanie v pravom zmysle slova. Vodné toky a nádrže v našej správe - teda od Tatier k Dunaju prechádzajú na svojich putovaniach rôznymi úskaliami spôsobenými činnosťou ľudí. [...]

Veľkosť písma