/Články

Záverečné verejné podujatie v rámci projektu „Optimalizácia vodných hladín na rieke Morava so zreteľom na klimatické zmeny“

Vážení kolegovia, dovolíme si Vás pozvať na verejné podujatie, ktoré sa bude konať 22. septembra 2023 v čase od 10:00 -13:00, miesto konania Hlavná ulica 29/184, 900 65 Záhorská Ves  https://goo.gl/maps/G8g6k19XkKLLRJe77. Ide o záverečné verejné podujatie v rámci projektu „Optimalizácia vodných hladín na rieke Morava so zreteľom na klimatické zmeny“, skratka projektu Kli-Ma, realizovanom v spolupráci s rakúskymi kolegami Projekt [...]

Oznámenie o vyhlásení opakovaného výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, š. p.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnikvypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hlavné úlohy: – riadenie a koordinovanie činnosti dozornej rady a zabezpečovať jej plynulý chod, vykonávanie činností podľa § 21zákona č. 111/1990 [...]

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Dňa 08.08.2023 bolo v rámci projektu „ Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“  vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia prehrádzok G1 a H1 – realizácia stavebných úprav – I. Etapa“.   Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 155/2023 – 08.08.2023 s lehotou na prekladanie ponúk stanovenou na 25.08.2023 [...]

Oznámenie o vyhlásení opakovaného výberového konania na pozíciu predsedu dozornej rady SVP, š. p.,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnikvypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie uvoľnenej pozície predsedu dozornej rady štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hlavné úlohy: - riadenie a koordinovanie činnosti dozornej rady a zabezpečovať jej plynulý chod, vykonávanie činností podľa § 21zákona č. 111/1990 [...]

🛟 Záchranné práce na vyviazaní súlodia Gerlach Vihorlat v Severnom bazéne prístavu Bratislava ⚓️

 Dňa 18.5.2023 boli pracovníci povodia Dunaja, OZ povolaní ku súlodiu Gerlach Vihorlat v Severnom bazéne prístavu Bratislava, kde za pomoci remorkéra BD KRUPINA a 90t žeriavu privolaného z PS Gabčíkovo zrealizovali vyväzovacie práce. Po príchode na miesto pracovníci remorkéra vykonali vizuálnu obhliadku plavidiel, možných poškodení a funkčnosti lán a vyväzovacích prvkov. Obhliadkou bolo zistené, že v [...]

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa SVP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície generálny riaditeľ štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Hlavné úlohy: - riadenie štátneho podniku v zmysle hlavného zamerania a to najmä zabezpečovanie starostlivosti o vodné toky a na nich [...]

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov“.Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote do 09.06.2023. Podmienky súťaže Návrh zmluvy [...]

Dnes je to presne 70 rokov od spustenia do prevádzky Vodnej stavby ORAVA.

 Pri tejto príležitosti Vám prostredníctvom opisu dnes už 93-ročného vodohospodára a dlhoročného pracovníka vodného diela Ing. Antona Žáka priblížime jej doterajší život... Pripravujeme aj Deň otvorených dverí, ktorý predstavíme v najbližších hodinách. Sedem desaťročí vodného diela ORAVA Dňa 2.mája 2023 bude už 70 rokov čo slávnostne spustili a odskúšali prvý agregát – turbínu vodnej elektrárne na [...]

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb“. Súťažné podklady sú dostupné na webovej stránke www.svp.sk/svp/ponuka-majetku alebo na Podnikovom riaditeľstve SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov. Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote [...]

Svetový (týž)deň vody

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik si pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca tento rok pripravil environmentálne aktivity počas viacerých dní. S podporou spoločnosti LIDL Slovensko v rámci spoločného projektu  Nenechajme to plávať sme pre Vás pripravili bohatý program: Streda 22. marec (od 8.00 do 15.00) Košice- čistenie brehov Hornádu  (miesto stretnutia: Hať Vyšné Opátske [...]

Veľkosť písma