419 Views

Slovenský vodohospodársky podnik 15. 10. 2017 ukončil opravu tesnenia prívodného kanála na vodnom diele Gabčíkovo. Išlo o prvú opravu prívodného kanála po 25 rokoch jeho prevádzky. Oprava, ktorá sa začala v úvode septembra si vyžiadala dočasné zníženie hladiny Dunaja v prívodnom kanáli o 1,3 metra. Práce sme začali 2. septembra postupným znižovaním hladiny vody v prívodnom kanáli. Celkovo bol opravený úsek v dĺžke 17 kilometrov na oboch ochranných hrádzach prívodného kanála  (ľavá strana v úseku Vojka nad Dunajom – stupeň Gabčíkovo, a pravá strana v úseku Kyselica – stupeň Gabčíkovo). Celkové náklady na opravu predstavovali cca 4,4 milióna eur, pričom rekonštrukčné práce na celkovej ploche o rozlohe 65.800 štvorcových metrov spočívali v očistení plochy tlakovou vodou, oprave lokálnych porúch a poškodení a aplikácii hydroizolačného nástreku.